Publicatie's  

     

Ten aanzien van de regelgeving voor bouwen en verbouwen zijn er een aantal publicaties beschikbaar die zijn opgesteld door het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Deze publikaties kunt u vinden op de
website van het ministerie :
http://vrom.nl/pagina.html?id=18239#10

Een aantal belangrijke brochures hebben wij reeds voor u opgezocht en deze zijn hieronder te vinden:

voor het lezen van deze brochures is een programma benodigd. Dit programma is acrobat reader van Adobe.
Dit programma kunt u gratis verkrijgen (downloaden) bij Adobe.


Voorwaarden voor installeren van zonnecollectoren en -panelen  
Voorwaarden voor installeren van een(schotel)antenne  
Voorwaarden voor plaatsen van een erf- en perceelafscheiding  
Voorwaarden voor het bouwen van een dakkapel  
Voorwaarden voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen  
Voorwaarden voor het aanbrengen van wijzigingen aan kozijnen en gevels  
Voorwaarden voor het aanbrengen van een dakraam  
Voorwaarden voor het aan en uitbouwen  
Spelregels voor bouwen en verbouwen  
De Woningwet is veranderd  
Brochure Brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning